PINB OŁAWA

2021-03-25 - ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW (Wersja artykułu: 5 data: 2021-03-25 11:24:10 edytowana przez: administrator)


ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW

 

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020 poz. 1842, ze zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie zawiadamia o wstrzymaniu na okres 30 dni od dnia 29.03.2021r. biegu terminów załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4 ww. ustawy:

 

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,

- ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Ponadto informuję, iż zgodnie z §22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. (Dz.U. 2021, poz. 512) inspektorat przechodzi w tryb pracy zdalnej w związku z czym kontakt telefoniczny z inspektoratem będzie utrudniony.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2021-03-25
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
6administrator2021-03-25 11:26:05Zobacz
5administrator2021-03-25 11:24:10Zobacz
4administrator2021-03-25 11:10:33Zobacz
3administrator2021-03-25 11:10:13Zobacz
2administrator2021-03-25 11:09:41Zobacz
Pokaż wszystkie