PINB OŁAWA

Komunikaty2017-12-13 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych


więcej2014-05-02 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządców placów zabaw


więcej2014-05-02 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


więcej