PINB OŁAWA

2014-05-02 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja (natomiast kontrola przed okresem zimowym powinna zostać wykonana do 30 listopada) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

 

Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

 

 

                          Elżbieta Pawlikowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w OławieZałączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2014-05-02
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
6administrator2014-05-02 13:43:27Zobacz
5administrator2014-05-02 13:42:55Zobacz
4administrator2014-05-02 13:42:27Zobacz
3administrator2014-05-02 13:40:47Zobacz
2administrator2014-05-02 13:39:02Zobacz
Pokaż wszystkie