PINB W OŁAWIE

2011-05-25 -


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie jest jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem  nadzoru powołanym do kontrolowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021, Nr 2351, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668)

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu oławskiego obejmujące w szczególności:

- postępowania w sprawie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

- badanie przyczyn powstałych katastrof budowlanych,

- sprawdzanie utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym,

- kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem, bądź użytkowanych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia,

- przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,

- przyjmowanie do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec niewykonanych decyzji wydanych przez organ nadzoru.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2011-05-25
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
3administrator2022-06-13 14:05:01Zobacz
2administrator2020-01-17 13:39:18Zobacz
1administrator2011-05-25 13:50:51Zobacz
Pokaż wszystkie