PINB W OŁAWIE

Komunikaty2021-03-25 - ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW


więcej2019-11-07 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


więcej2017-12-13 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych


więcej2014-05-02 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządców placów zabaw


więcej2014-05-02 - Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


więcej